Pretty peanut :) #shawnjohnson @shawnjohn08  (Taken with Instagram)

Pretty peanut :) #shawnjohnson @shawnjohn08 (Taken with Instagram)